Category Archives: Haiku

Today’s Haiku (September 22, 2018)

歩く人読む人木の実拾ふ人  藤井南帆

aruku hito yomu hito konomi hirou hito

            a person walks

            a person reads

            a person picks tree fruits

                                                            Nanpo Fujii

from “Haiku Shiki” (“Haiku Four Seasons,” a monthly haiku magazine), November 2016 Issue, Tokyo Shiki Shuppan, Tokyo

Fay’s Note:   I might mispronounce the poet’s first name…

Advertisements

Today’s Haiku (September 21, 2018)

曼殊沙華私の骨の中に父  柴田千晶

manjushage watashi no hone no naka ni chichi

            red spider lilies

            father

            in my bone

                                                Chiaki Shibata

from “Chô Shinsen 21” ,  (“Ultra New Selection 21”) edited by Bansei Tsukushi, Yasuko Tsushima, Leona Takayama, You-shorin, Nagano, Japan, December 2010

Today’s Haiku (September 20, 2018)

空尽きるところ花野の尽きるところ  大峯あきら

sora tsukiru tokoro hanano no tsukiru tokoro

            where the sky ends

            where a flowering field

            ends

                                                            Akira Ohmine

from ‘Haiku,’ a monthly haiku magazine, December 2016 Issue, Kabushiki Kaisha Kadokawa, Tokyo

Fay’s Note:  “hanano’ (flowering field) is an autumn kigo.

Today’s Haiku (September 19, 2018)

夕霧に邯鄲のやむ山の草   飯田蛇笏

yûgiri ni kantan no yamu yama no kusa

            evening fog

            tree crickets stop singing

            under mountain grass

                                                            Dakotsu Iida

from “Haiku Dai-Saijiki” (“Comprehensive Haiku Saijiki”), Kadokawa Shoten, Tokyo, 2006

Fay’s Note:  Dakotsu Iida (1885-1962)

Today’s Haiku (September 18, 2018)

月の夜や回転ドアのベルの音  涼野海音

tsuki no yo ya kaitendoa no beru no oto

            night with the moon—

            a sound

            of a revolving door

                                                Umine Suzuno

from “Haiku Shiki” (“Haiku Four Seasons,” a monthly haiku magazine), December 2017 Issue, Tokyo Shiki Shuppan, Tokyo

Today’s Haiku (September 17, 2018)

乗り越してひとり降りたる秋の駅   天野美登里

norikoshite hitori oritaru aki no eki

            passing my stop

            I am the only one gettng off

            at the autumn station

                                                            Midori Amano

from “Haiku Shiki” (“Haiku Four Seasons,” a monthly haiku magazine), December 2017 Issue, Tokyo Shiki Shuppan, Tokyo

Today’s Haiku (September 16, 2018)

レモンの香言葉をさがす夜のしじま  松村昌弘

remon no ka kotoba o sagasu yo no shijima

            scent of a lemon

            I look for the words

            in the night silence

                                                            Masahiro Matsumura

from ‘Haiku,’ a monthly haiku magazine, March 2017 Issue, Kabushiki Kaisha Kadokawa, Tokyo

Fay’s Note:   ‘lemon’ is an autumn kigo.