Category Archives: Haiku

Today’s Haiku (December 8, 2021)

四人目はしやがんでゐたり冬の海    齋藤朝比古

yonin-me wa shagandeitari fuyu no umi

            the fourth person

            is squatting

            winter sea

                                                Asahiko Saito

from ‘Ruijitsu’(‘Day After Day’) haiku collection by Asahiko Saito, Kadokawa Shoten, Tokyo 2013

Today’s Haiku (December 7, 2021)

オリオンの楯を貫く一詩欲し  長沼ひろ志  

orion no tate o tsuranuku isshi hoshi

            a poem that will pierce

            the Orion’s shield

            I would like to have

                                                Hiroshi Naganuma

from Kusamochi (Mugwort Cake), haiku collection of Hiroshi Naganuma, Gendai Haiku Kyokai (Modern Haiku Association), Tokyo, 2021 

Today’s Haiku (December 6, 2021)

手相見のマスクの声のわが未来 村上鞆彦

tesômi no masuku no koe no waga mirai

palm reader’s voice

through the mask…

my future

                                                Tomohiko Murakami

from “Chijitsu no Kishi” (Shore on Slow Day), haiku collection of Tomohiko Murakami, Furansudo, Tokyo 2015

Today’s Haiku (December 5, 2021)

木枯の半音上げて曲り来し       谷岡健彦

kogarashi no hanon agete magarikishi

            winter blast

            it came from the corner

            raising a halftone

                                                            Takehiko Tanioka

from ‘Wakagaki’(‘Young Writing’) haiku collection by Takehiko Tanioka, Honami Shoten, Tokyo 2014

Today’s Haiku (December 4, 2021)

くさめして身体のどこか新しき   御子柴弘子

kusame shite karada no dokoka atarashiki

            sneeze

            somewhere in my body

            becomes new

                                                Hiroko Mikoshiba

from Haiku Saijiki electronic version edited by Kadokawa Shoten, published by Kodansha Sophia Shuppan, Tokyo, Japan, 2018

Fay’s Note:  “kusame” (sneeze) is a winter kigo.