Today’s Haiku (January 21, 2011)

冬の滝朝日夕日もなき巌   野澤節子

fuyu no taki asahi yûhi mo naki iwao

winter waterfall

a giant rock

without sunrise and sunset

Setsuko Nozawa

from “Gendai no Haiku” (Modern Haiku), edited by Shobin Hirai, Kodansha, Tokyo, 1996

Fay’s Note:  Setsuko Nozawa  (1920-1995)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s